понеделник, 15 септември 2014 г.

Srećni Ljudi, Щастливи хора

Srećni Ljudi, Щастливи хора

Телевизионин сериал- комедия- продукция на Радио Телевизия Сърбия по сценарий на Синиша Павич и Лиляна Павич. Режисьори са Александър Джорджевич и Слободан Шулягич. Сериалът се състои от 70 серии по 45 минути и една специална новогодишна серия. Снимането и премиерата на сериала са осъществени през периода 1993- 1996 г. Този сериал е първата продукция на адио Телевизия Сърбия след разпада на бивша Югославия.

Главните герои на сериала са членовете на фамилия Голубович- майка, баща, син, снаха и техните две деца. Действието се развива по време на санкциите, когато живота е много тежък. Фамилията се сблъсква с много проблеми и се опитва да ги разреши, всеки по своя си начин.

Сериалът има по- скоро социална насоченост, отколкото семейна комедия. Тематиччно той обхваща това, което се случва в Югославия през 1993-196 г., но с чувство за хумор, ирония и сатира. Героите се опитват да намерят формулата за щастие в нещастното време, в което живеят.Това е времето, когато можеш да загубиш работата си за един миг, да останеш без пари и перспектива, време в което се наказват осмелилите се да се противопоставят, а обикновените хора са нещастни и обградени от новобогаташи без стил и скрупули, време в което съдбата отрежда щастие на надменните и нечестни хора.

В ролите:

Велимир Бата Живоинович- в ролята на  Аранаджел Голубович, бащата

Радмила Савичевич- в ролята на Ристана, Риска, Голубович, майката

Живоин Миленкович- в ролята на Тиосав Марианович- Гарац, бащата на Лола Голубович

ДесимирСтаноевич- в ролята на Вукашин, Вуле, Голубович- Син на Аранджел и Ристана

Таня Бошкович- в ролята на Лола голубович, съпруга на Вукашин

Злата Нуманагич- в ролята на Лола Голубович, съпруга на Вукашин

Дубравка Миатович- в ролята на Джурджина, Джина, Голубович- дъщеря на Лола и Вукашин

Югослава Драшкович- в ролята на Джурджина, Джина, Голубович- дъщеря на Лола и Вукашин

Светислав Гончич- в ролята на Часлав Марянович, Чарли- брат на Лола Голубович

Явко Милевоевич- в ролята на Небойша, Неца, Голубович- син на Лола и Вукашин

Никола Симич- в ролята на съседа Михайло Остоич

Данило Лазович- в ролята на Шчепан Шекич

Лиляна Драгутинович- в ролята на Наталия Шчекич

Драган Йованович- в ролята на Милун, Луне, Шчекич

Катарина Вичентиевич- в ролята на Загорка, Заза, Пътърножич

Лепомир Ивкович- в ролята на Гаги, приятеля на Заза

Зоран Ранкич- в ролята на Жарко Попара

Лиляна Мишка Янкович- в ролята на Божидарка Попара, съдия

Гордана Белица- в ролята на Беба, кекретарка на Жарко Попара

Михайло Миша анкетич- в ролята на Директор Палигорич

Ева Рас- в ролята на Смилка Милкович

Ружица Сокич- в ролята на Велиборка Проданович

Жижа Стоянович- в ролята на Цана Василевич, Фонтана

Душан Почек- в ролята на Илия Пандурович

Душан Голумбовски- в ролята на Озрен Солдатович

Лиляна Степанович- в ролята на Озренка Солдатович, съпруга на Озрен

Оливера Маркович- в ролята на Йованка Солдатович, майка на Озрен

Ивана Михич- в ролята на Катарина, Кети, Бабович

Александър Дунич- в ролята на д-р Горан Попац

Бояна Ковачевич- в ролята на Марина Попац

Светлана Бойкови- в ролята на Антония Милорадович

Андреа Коршич- в ролята на Весна Попац

Михайло Бата Паскалевич- в ролята на Веселин Величкович, Веско

Иван Бекярев- в ролята на Бошко Деспотович

Елисавета Сека Саблич- в ролята на секретарката на Мариан колакович

Снежана Савич- Малина Войводич

Властимир Джуза Стоилкович- в ролята на Маритко Бижич или Конте Мариа Марко дел 
Тинторето

Божидар Стошич- в ролята на Сречко Шливич

Миленко Павлов- в ролята на Радоица Илич

Александра Николич- в ролята на Савка Лопчевич Илич

Марко Николич- в ролята на  Велимир Давидович, бата Шейн

Миленко Заблачански- в ролята на Джордже Джорджевич, Джорджино

Милица милша- в ролята на Лара симонович

Миодраг Мики Кръктович- в ролята на Александър Симонович, Доакон- съпруг на Лара

и мн. други.

Награди:

За най добър актьорски екип на годината, избран от публиката за ТВ Новини;
Радмила Савичевич за ролята на Ристана, Риска, Голубович и Велимир Бата Живоинович за ролятя ня Аранджел Голубович през 1994 г. на Филмови срещи в Ниш;
Снежана Савич за ролята на Малина Войводич и Десимир Станоевич за ролята на Вукашин Голубович на Филмови срещи в Ниш през 1996 г.


Няма коментари:

Публикуване на коментар